przejściem izomerycznym

Encyklopedia PWN

izomeryczne przejście, przemiana izomeryczna,
przejście jądra wzbudzonego ze stanu metatrwałego (izomeru jądrowego, o stosunkowo długim czasie życia) do stanu o niższej energii; izomer jądrowy.
przemiana izomeryczna, przejście izomeryczne,
fiz. przejście jądra wzbudzonego ze stanu metatrwałego (izomeru jądrowego, o stosunkowo długim czasie życia) do stanu o niższej energii;
izomer jądrowy, stan izomeryczny jądra atomowego,
stan wzbudzony jądra o stosunkowo długim czasie życia (metatrwały);
izomeryzacja, przemiana izomeryczna,
chem. przemiana jednego izomeru związku chem. w inny bez zmiany jego masy cząsteczkowej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia