przedsejmowe

Encyklopedia PWN

w dawnej Polsce rodzaj sejmiku ziemskiego, na którym wybierano posłów na sejm walny i uchwalano instrukcje poselskie.
w dawnej Polsce organizacja terytorialna stanu szlacheckiego.
instrukcje poselskie, instrukcje sejmowe,
w Polsce XVI–XVIII w. wskazówki otrzymywane na sejmikach przedsejmowych przez posłów na sejm, dotyczące spraw, które miały być przedmiotem obrad tego sejmu;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia