przeciętny

Encyklopedia PWN

demogr. parametr tablic wymieralności; umieralność.
mat., statyst. dla zmiennej losowej X — wartość oczekiwana zmiennej losowej postaci |XEX| czyli E|XEX|.
inflacja
[łac.],
ekon. wzrost przeciętnego poziomu cen.
ekon. przychód przedsiębiorstwa uzyskany ze sprzedaży dóbr i usług.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia