przełyku

Encyklopedia PWN

odcinek przewodu pokarmowego łączący gardziel z żołądkiem;
med. powikłania długo trwającego zapalenia przełyku.
dysfagia
[gr. dys˜ ‘nie˜’, ‘źle’, phageín ‘jeść’],
med. trudność lub niemożność połykania spowodowana zaburzeniem przechodzenia połkniętych pokarmów;
anat. u kręgowców odcinek przewodu pokarmowego łączący jamę gębową z przełykiem (pot. zw. gardłem), u bezkręgowców — przedni, silnie umięśniony odcinek jelita;
antyperystaltyka
[gr. antí ‘przeciw’, ‘naprzeciw’, peristaltikós ‘ugniatający’],
fizjol. robaczkowy ruch wsteczny jelit, przełyku, żołądka, moczowodów, przebiegający jak ruch perystaltyczny, lecz w odwrotnym kierunku;
metoda diagnostyczna, wziernikowanie przełyku;
perystaltyka
[gr.],
ruchy perystaltyczne, ruchy robaczkowe, ruchy propulsywne,
fale skoordynowanych automatycznych skurczów i rozkurczów mięśni podłużnych i okrężnych w ścianach gardła, przełyku, żołądka, jelit i moczowodów powodujące przesuwanie się zawartości tych narządów;
zespół dolegliwości i/lub zmian zapalnych błony śluzowej przełyku, spowodowanych powtarzającymi się epizodami refluksu (zarzucania) treści żołądkowej do przełyku.
med. odczucie pieczenia lub piekącego bólu w żołądku lub przełyku;
anat. silnie umięśniona część przewodu pokarmowego (pokarmowy układ) zwierząt między przełykiem a jelitem, gdzie zachodzi rozdrobnienie pokarmu i wstępny proces trawienia w środowisku kwaśnym.
med. trwałe org. rozszerzenia żył w postaci wężowatych sznurów, splotów lub kłębów, często z balonowatym uwypukleniem;
gastrektomia
[gr. gastḗr ‘żołądek’, ektomḗ ‘wycięcie’],
med. operacyjne wycięcie całego żołądka i bezpośrednie połączenie przełyku z jelitem cienkim lub dwunastnicy z przełykiem;
achalazja wpustu, kurcz wpustu,
zaburzenie czynności przełyku;
med. skojarzenia mnogich wad (występujących częściej niż przypadkowo), nie związanych wspólnymi mechanizmami etiologicznymi ani patogenetycznymi;
Billroth
[bı̣lro:t]
Christian Albert Theodor Wymowa, ur. 26 IV 1829, Bergen, zm. 6 II 1894, Abbazia (ob. Opatija),
chirurg niemiecki;
bulimia
[gr.],
żarłoczność psychiczna,
med. rodzaj zaburzeń odżywiania, przemożne uczucie głodu;
Chagasa choroba, trypanosomoza amerykańska,
ostra choroba zakaźna wywoływana przez wiciowca Trypanosoma cruzi;
Drews Roman, ur. 6 VIII 1908, Chodzież, zm. 17 IV 1977, Poznań,
chirurg;
ezofagoskop
[gr.],
przyrząd do wziernikowania przełyku;
Gliński Leon Konrad, ur. 13 II 1870, Gorzkowice k. Piotrkowa, zm. 7 VII 1918, Kraków,
anatomopatolog;

Słownik języka polskiego PWN

przełyk «odcinek przewodu pokarmowego kręgowców łączący gardło z żołądkiem; też: przedni odcinek przewodu pokarmowego bezkręgowców»
• przełykowy
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia