przełyku

Encyklopedia PWN

odcinek przewodu pokarmowego łączący gardziel z żołądkiem;
med. powikłania długo trwającego zapalenia przełyku.
dysfagia
[gr. dys˜ ‘nie˜’, ‘źle’, phageín ‘jeść’],
med. trudność lub niemożność połykania spowodowana zaburzeniem przechodzenia połkniętych pokarmów;
anat. u kręgowców odcinek przewodu pokarmowego łączący jamę gębową z przełykiem (pot. zw. gardłem), u bezkręgowców — przedni, silnie umięśniony odcinek jelita;
antyperystaltyka
[gr. antí ‘przeciw’, ‘naprzeciw’, peristaltikós ‘ugniatający’],
fizjol. robaczkowy ruch wsteczny jelit, przełyku, żołądka, moczowodów, przebiegający jak ruch perystaltyczny, lecz w odwrotnym kierunku;
metoda diagnostyczna, wziernikowanie przełyku;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia