prowincjonalne

Encyklopedia PWN

Prowincjonalny Komitet Litewski, zw. pot. Komitetem Ruchu,
tajna władza nacz. „czerwonych” na Litwie VII 1862–63;
organ kierowniczy konspiracji na Ukrainie, Podolu i Wołyniu, utworzony I 1863 z przekształcenia Kom. Prowincjonalnego Rusi, w momencie wybuchu powstania styczniowego 1863–64 w Królestwie Pol.;
Komitet Prowincjonalny na Rusi, pot. zw. Komitetem Ruchu,
ośrodek kierowniczy konspiracji obozu „ czerwonych” na Ukrainie, utworzony VII 1862 w Kijowie z inicjatywy E. Różyckiego;
zwierzchni organ konspiracji powstańczej, powołany przez Rząd Nar. VII 1863, w miejsce Komitetu Galicji Zachodniej;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia