prosty

Encyklopedia PWN

ekon. odtworzenie zużytej wielkości czynników produkcji;
mat. obiekt opisywany przez geometrię rzutową (spełniający jej wszystkie twierdzenia).
dualność
[łac.],
dwoistość,
mat. występująca w różnych teoriach mat. wewn. symetria pojęć, która twierdzeniom, relacjom lub obiektom A takiej teorii pozwala przypisywać twierdzenia, relacje lub obiekty dualne A* (na ogół różne od A) tej samej teorii, przy czym zachodzi: (A*)* = A.
teoria opisująca przestrzeń według wyobrażeń ukształtowanych w starożytnej Grecji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia