proste zjawisko piezoelektryczne

Encyklopedia PWN

Curie
[kürị]
Pierre Wymowa, ur. 15 V 1859, Paryż, zm. 19 IV 1906, tamże,
fizyk francuski.
piezoelektryczność
[gr.],
zjawisko piezoelektryczne,
fiz. powstawanie wypadkowego momentu elektr. w niektórych kryształach dielektr. (dielektryki) pod wpływem ściskania lub rozciągania wzdłuż jednej z osi krystalograficznych;
rezonator
[łac.],
techn. układ mech. lub elektr., w którym zachodzą drgania rezonansowe (rezonans, drgania).
fiz. nieodwracalne procesy termodynamiczne polegające na przenoszeniu w układzie: energii, entropii, masy, pędu, ładunku itp. (mechanika statystyczna);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia