proporcjonalną

Encyklopedia PWN

fiz. detektor cząstek naładowanych;
detektor cząstek jonizujących;
zasada dotycząca sposobu ustalania wyników wyborów w okręgach wielomandatowych, przyjmująca, że mandaty dzieli się między konkurujące partie odpowiednio do liczby głosów, jakie na nie padły w głosowaniu.
sposób powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznych w organach państwowych, a także w organach samorządowych, partii politycznych i in. organizacji społecznych, przez głosowanie na wysuniętych kandydatów lub ich listy.
urządzenie do rejestracji promieniowania jonizującego przez przetworzenie pierwotnych skutków oddziaływań promieniowania z materią na sygnały obserwowalne.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia