promotor

Encyklopedia PWN

promotor
[łac.],
genet. odcinek DNA (deoksyrybonukleinowy kwas) zawierający sekwencje rozpoznawane przez polimerazę RNA zależną od DNA;
promotor
[łac.],
chem. substancja, która sama nie wykazuje właściwości katalitycznych, ale (dodana w niewielkiej ilości) wielokrotnie zwiększa aktywność katalizatora (kataliza);
promotor
[łac.],
naukozn.:
operator
[łac., ‘zajmujący się czymś’, ‘wykonawca’],
genet. odcinek DNA w operonie pełniący funkcję regulacyjną;
genet. sekwencja w DNA zwiększająca transkrypcję, położona w pewnej odległości od genu, którego ekspresję reguluje;
Heinrich Władysław, ur. 9 I 1869, Warszawa, zm. 30 VI 1957, Kraków,
filozof i psycholog; jeden z promotorów psychologii eksperymentalnej w Polsce.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia