promieniowaniem widzialnym

Encyklopedia PWN

Teleskop Kosmiczny Hubble’a
[t. k. habla],
Hubble Space Telescope (HST),
satelitarne obserwatorium astronomiczne skonstruowane przez NASA (przy współudziale ESA), jeden z najważniejszych instrumentów astronomicznych XX w.;
vis,
ang.
visible
skrót stosowany na oznaczenie zakresu widzialnego widma promieniowania elektromagnetycznego (światło).
Ziemecki Stanisław, ur. 10 IV 1881, Warszawa, zm. 19 I 1956, Lublin,
fizyk;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia