promieniowanie selektywne

Encyklopedia PWN

urządzenie służące do kształtowania widma światła; działanie filtrów polega na selektywnej transmisji lub selektywnym odbijaniu promieniowania;
fot. modulator naświetlenia, przyrząd stosowany w sensytometrii, służący do zmiany intensywności naświetlenia próbki materiału światłoczułego;
rezonans magnetyczny jądrowy, Nuclear Magnetic Resonance (NMR),
zjawisko selektywnego, rezonansowego pochłaniania promieniowania elektromagnetycznego o charakterystycznej, wysokiej częstotliwości z zakresu fal radiowych, przez jądra atomowe o różnym od zera spinie (momencie magnetycznym), wchodzące w skład ciał (stałych, ciekłych, gazowych) umieszczonych w silnym stałym polu magnetycznym;
fiz. jedna z wielkości charakteryzujących pole fiz.:
subiektywne wrażenie zmysłowe, powstające w wyniku działania bodźców wzrokowych na receptory zmysłu widzenia znajdujące się w siatkówce oka, tj. czopki i pręciki.
grupa gwiazd, które mają linie widmowe niektórych pierwiastków chem., zwłaszcza metali ciężkich, znacznie silniejsze niż w widmach gwiazd normalnych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia