promieniem koła

Encyklopedia PWN

Smoluchowski Marian, ur. 28 V 1872, Vorderbrühl k. Wiednia, zm. 5 IX 1917, Kraków,
polski fizyk, jeden z najwybitniejszych uczonych w historii nauki polskiej.
mat. bryła ograniczona jedną z powłok zamkniętej powierzchni stożkowej oraz płaszczyzną nie przechodzącą przez jej wierzchołek S;
teodolit
[gr.],
instrument geodezyjny przeznaczony do pomiarów w terenie kątów poziomych i pionowych.
Wenus, symbol ♀,
astr. druga według oddalenia od Słońca planeta Układu Słonecznego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia