promieniem koła

Encyklopedia PWN

Rutherford
[rạđərrd]
Ernest Wymowa, baron Rutherford of Nelson, ur. 30 VIII 1871, Brightwater (lub Spring Grave k. Nelson), Nowa Zelandia, zm. 19 X 1937, Cambridge,
fizyk brytyjski.
mat. szereg funkcyjny postaci: , gdzie z0 jest ustalonym punktem płaszczyzny zespolonej, a współczynniki an — liczbami zespolonymi.
Archimedes, Archimḗdēs, ur. ok. 287 p.n.e., Syrakuzy, zm. ok. 212 p.n.e., tamże,
grecki matematyk, fizyk i inżynier, odkrywca i wynalazca.
bieguny świata, bieguny niebieskie,
punkty, w których oś świata przecina sferę niebieską;
cykloida
[gr. kykloidḗs ‘mający kształt koła’],
mat. krzywa płaska zakreślana przez ustalony punkt M okręgu o promieniu r toczącego się bez poślizgu po prostej;
Jastrun Tomasz, ur. 15 IX 1950, Warszawa,
syn Mieczysława Jastruna i Mieczysławy Buczkówny, poeta, publicysta;
mat. długość krzywej stanowiącej brzeg figury płaskiej (brzeg zbioru);
mat. każda z 2 brył powstałych przez przecięcie kuli płaszczyzną;
mat. krzywa płaska, której równanie we współrz. biegunowych ma postać: r = , gdzie a ≠ 0;
mat. szereg funkcyjny postaci , gdzie współczynniki szeregu potęgowego an są danym ciągiem liczb, x — zmienną rzeczywistą lub zespoloną
mat. figura geom. będąca częścią sfery, wyznaczoną przez jej 3 punkty (nie leżące na jednym kole wielkim), ograniczoną łukami 3 kół wielkich łączących te punkty;
mat. zagadnienie konstrukcyjne podziału dowolnego kąta na 3 równe części.
Cauchy
[koszị]
Augustin Louis Wymowa, baron (od 1833), ur. 21 VIII 1789, Paryż, zm. 23 V 1857, Sceaux k. Paryża,
matematyk francuski.
Euklides, Eukleídēs, żył na przeł. IV i III w. p.n.e.,
grecki matematyk.
mat. dowolny zbiór punktów na płaszczyźnie lub w przestrzeni, np. linia prosta, trójkąt, sfera, kula;
minerały, mineraloidy, rzadziej skały lub substancje pochodzenia organicznego oraz produkty syntetyczne wykorzystywane w jubilerstwie i zdobnictwie.
łow. rodzaj polowania;
naturalna, ciekła mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (związki aromatyczne).
Słońce wraz z otaczającą je i związaną z nim grawitacyjnie materią w postaci planet z ich księżycami, planetoid, komet i meteoroidów, a także pyłu i gazu wypełniających przestrzeń międzyplanetarną.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia