promieniem koła

Encyklopedia PWN

koła mające wspólny środek i różne promienie.
mat. część koła ograniczona 2 promieniami i łukiem wyciętego przez nie okręgu.
mat. zbiór wszystkich punktów płaszczyzny, których odległość od ustalonego punktu O (zwanego środkiem koła) jest mniejsza lub równa danej liczbie dodatniej r (zwanej promieniem koła);
mat. odległość punktów okręgu (sfery) od jego (jej) środka, a także każdy z odcinków łączących te punkty ze środkiem; ten sam promień jest równocześnie promieniem koła (kuli) ograniczonego przez okrąg (sferę); oznaczany zwykle literą r;
mat. dla danego szeregu potęgowego o wyrazach zespolonych — koło {z: |z − a| < R} o środku a i promieniu R, danym wzorem Cauchy’ego–Hadamarda (dopuszcza się wartości R = 0 i R = ∞);
prędkościomierz, szybkościomierz,
przyrząd do pomiaru prędkości pojazdu, statku powietrznego (prędkościomierz lotniczy) lub płynu (anemometr);
system transportu osób i ładunków za pomocą pojazdów poruszających się po wyznaczonym torze.
kryształy, w których występuje podwójne załamanie światła (dwójłomność).
mat. zbiór punktów przestrzeni, których odległość od ustalonego punktu O (zwanego środkiem kuli) jest mniejsza lub równa stałej liczbie R (zwanej promieniem kuli);
mat. dwuwymiarowa miara;
radian
[łac.],
rad,
jednostka kąta płaskiego w układzie SI;
Thomson
[tọmsən]
Sir Joseph John Wymowa, ur. 18 XII 1856, Cheetham Hill k. Manchesteru, zm. 30 VIII 1940, Cambridge,
fizyk angielski.
diagram kołowy, wykres kołowy,
typ diagramu stosowany w celu ukazania podziału całości;
mat. każda z 4 części, na które dzielą sferę (powierzchnię kuli) 2 okręgi jej wielkich kół (koło wielkie);
fraktal
[łac. fractus ‘złamany’, ‘cząstkowy’],
mat. rodzaj figury geometrycznej, płaskiej lub przestrzennej, zazwyczaj charakteryzującej się własnością samopodobieństwa — małe fragmenty fraktala, oglądane w odpowiednim powiększeniu, wyglądają tak samo jak obiekt pierwotny.
mat. wspólne określenie wielu charakterystyk (liczbowych, wektorowych, tensorowych itp.) opisujących własności obiektów rozważanych w geometrii różniczkowej;
mat. zbiór punktów płaszczyzny znajdujących się w jednakowej odległości r (promień okręgu) od ustalonego punktu S (środek okręgu) tej płaszczyzny;
sport:
mechanizm przenoszący ruch obrotowy z wału czynnego (napędzającego) na wał bierny (napędzany) z jednoczesną zmianą prędkości lub momentu obrotowego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia