programy ogólnego zastosowania

Encyklopedia PWN

program
[gr.],
inform. przepis jednoznacznie określający ciąg czynności, które mają być wykonane przez komputer.
ekon. trudny do jednoznacznego zdefiniowania program badawczy,
mat. dział matematyki poświęcony opisowi grup (grupa) — struktur algebraicznych najczęściej spotykanych w matematyce i jej zastosowaniach.
psychologia
[gr. psychḗ ‘dusza’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
współcześnie, w najszerszym rozumieniu — nauka zajmująca się ludzkimi czynnościami lub zachowaniami, które składają się zarówno z subiektywnych procesów umysłowych, jak i z zewnętrznych, obiektywnych i fizycznych reakcji;
proces poznawania przestrzeni geogr. na Ziemi.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia