profanum

Encyklopedia PWN

sacrum
[łac., ‘to, co święte’ < sacer ‘święty’],
podstawowa kategoria religioznawcza oznaczająca wszystko, co należy do sfery religijnej, przeciwstawione sferze świeckości (profanum);
sakralizacja
[łac.],
uświęcenie,
nadanie charakteru rel. osobom, przedmiotom lub zjawiskom należącym do sfery świeckiej (profanum);
Świetlicki Marcin, ur. 24 XII 1961, Lublin,
poeta;
teofania
[gr.],
akt objawienia się ludziom bóstwa w dostrzegalnej postaci;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia