profanum

Encyklopedia PWN

inicjacja
[łac. initiatio ‘wtajemniczenie’],
jeden z podstawowych obrzędów obecnych w każdej kulturze, służący zaznaczeniu momentu zmiany statusu jednostek lub całych grup społecznych;
Majmonides, Mosze Ben Majmon, Rambam, ur. 30 III 1135, Kordoba, zm. 13 XII 1204, Kair,
żydowski teolog i filozof.
archeol. jeden z neolitycznych systemów wierzeniowych obligujący „wyznawców” do konstruowania budowli z ogromnych, niekiedy wielotonowych głazów (megality);
procesja
[łac.],
uroczysty pochód wiernych, będący jedną z form kultu religijnego.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia