proces kognicyjny

Encyklopedia PWN

ogół norm regulujących w staroż. Rzymie sposób postępowania w sprawach sądowych;
litis contestatio
[łac., ‘zawiązanie sporu’, ‘utwierdzenie sporu’],
w procesach rzym. — legisakcyjnym i formułkowym, pierwsze stadium postępowania przed urzędnikiem jurysdykcyjnym, gł. pretorem, kończące się formalnym ugruntowaniem sporu; dawało to sędziemu prywatnemu legitymację do orzekania.
iudex
[łac.]:
delictum
[łac., ‘przestępstwo’],
w prawie rzymskim czyn niedozwolony, przestępstwo;
restitutio in integrum
[łac., ‘przywrócenie do stanu pierwotnego’]:
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia