proces karny

Encyklopedia PWN

Murzynowski Andrzej, ur. 29 V 1926, Wolnica (pow. sieradzki), zm. 13 XII 2016,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa i procesu karnego;
nacjonalizacja
[łac. natio ‘naród’],
jedna z form upaństwowienia, przejęcie przez państwo praw własności ziem, przedsiębiorstw i kapitału na podstawie odrębnego aktu prawnego;
obozy sowieckie, właśc. poprawcze obozy pracy, pot. łagry, ros. isprawitielno-trudowyje łagieria,
miejsca więzienia, odosobnienia i jednocześnie ekonomicznej eksploatacji osób oraz grup społecznych i narodowych, organizowane przez władze sowieckiej Rosji i ZSRR.
prawo rozstrzygnięcie konkretnej sprawy przez organ państwa działający w ramach swej kompetencji;
prawo strona postępowania karnego (osoba lub organ składający skargę) występująca do sądu z żądaniem ukarania oskarżonego za popełnienie przestępstwa oraz popierająca oskarżenie w toku postępowania karnego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia