proces karny

Encyklopedia PWN

Czochron Sebastian Jan Kanty, ur. 1750, Poznań, zm. 20 III 1819, Kraków,
prawnik;
Daszkiewicz Wiesław, ur. 12 VII 1927, zm. 13 VIII 2013,
prawnik;
defence sociale
[łac., ‘obrona społeczna’],
w prawie karnym międzynar. kierunek teoret. powstały po II wojnie światowej;
w postępowaniu sądowym (cywilnym i karnym) oraz adm. środek umożliwiający wykazanie istnienia lub nieistnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz prawdziwości lub nieprawdziwości twierdzeń o faktach;
Kafka Franz Wymowa, ur. 3 VII 1883, Praga, zm. 3 VI 1924, Kierling,
pisarz austriacki.
Krzymuski Edmund Karol, ur. 30 X 1852, Kruszyn k. Włocławka, zm. 6 VIII 1928, Ostenda,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa i procesu karnego oraz filozofii prawa;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia