proces karny

Encyklopedia PWN

Cyprian Tadeusz, ur. 21 II 1898, Zabłotów k. Śniatynia, zm. 8 VIII 1979, Poznań,
prawnik, specjalista w dziedzinie prawa karnego, fotografik;
Kalinowski Stefan, ur. 7 XII 1913, Warszawa, zm. 12 II 1996, Warszawa,
prawnik; specjalista w zakresie procesu karnego;
Lipczyńska Maria, ur. 18 VI 1916, Sambor, zm. 8 VIII 1984, Warszawa,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa i procesu karnego oraz logiki prawniczej;
Siewierski Mieczysław, ur. 22 X 1900, Warszawa, zm. 9 X 1981, tamże,
prawnik; specjalista w dziedzinie prawa i procesu karnego;
w szerszym znaczeniu wszyscy obywatele Związku Austral. (2003 — 20,2 mln), w tym rdzenna ludność Australii (Aborygeni); w węższym znaczeniu tylko mieszkańcy Australii o rodowodzie imigracyjnym.
Carolina
[karolị:na],
Constitutio Criminalis Carolina (CCC),
kodeks karny Rzeszy Niem. uchwalony na sejmie w Ratyzbonie 1532 (za panowania ces. Karola V);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia