proces karny

Encyklopedia PWN

zawisłość sprawy, zawisłość prawna sporu, łac. lis pendens,
stan, w którym co do tego samego czynu tej samej osoby toczy się wcześniej wszczęte postępowanie karne;
zwykły środek odwoławczy od postanowień i zarządzeń wydawanych w postępowaniu sądowym (cywilnym, adm. i karnym);
zbrodnie w okresie II wojny światowej dokonane w wyniku świadomej i planowej działalności niemieckiej partii narodowosocjalistycznej NSDAP, instytucji i organów państwowych, organizacji III Rzeszy oraz ich funkcjonariuszy.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia