proces karny

Encyklopedia PWN

postępowanie organów państw. i in. podmiotów prawa zmierzające do zastosowania represji karnej.
ogół norm regulujących w staroż. Rzymie sposób postępowania w sprawach sądowych;
postępowanie karne, w którym sąd rozpoznaje również wniesione przez pokrzywdzonego powództwo cywilne o roszczenia majątkowe.
typ procesu karnego, w którym wszystkie funkcje (ściganie, oskarżenie, obrona i orzekanie) były skupione w ręku jednego sędziego.
typ procesu karnego, który się wszczyna tylko na żądanie uprawnionego oskarżyciela, a funkcje oskarżenia, obrony i orzekania są oddzielone.
Międzynarodowy Trybunał Karny, ang. International Criminal Court,
stały sąd międzynarodowy mający kompetencję w zakresie ścigania i karania sprawców przestępstw o charakterze międzynarodowym na podstawie prawa międzynarodowego.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia