problem fazy

Encyklopedia PWN

banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
Braque
[brak]
Georges Wymowa, ur. 13 V 1882, Argenteuil-sur-Seine, zm. 31 VIII 1963, Paryż,
francuski malarz, grafik i rzeźbiarz; współtwórca kubizmu.
dział językoznawstwa zajmujący się hist. rozwojem języka;
kierunek zainspirowany biologiczną teorią ewolucji Ch.R. Darwina i systemem filozoficznym H. Spencera, głoszący tezę o jednokierunkowym rozwoju religii od jakiejś formy pierwotnej (animizm, fetyszyzm i in.) do monoteizmu
filmoznawstwo, rzadziej filmologia,
nazwa zbioru dyscyplin, dla których przedmiotem badań jest film, wiedza o filmie.

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia