problem fazy

Encyklopedia PWN

sztuka
[niem.]
Termin „sztuka” jest odpowiednikiem łac. ars (od którego pochodzi większość nowoż.: wł. i hiszp. arte, fr. i ang. art), ten zaś odpowiada gr. téchnē; przymiotniki „techniczny” i „artystyczny” są tego samego pochodzenia.
teleskop
[gr.],
urządzenie do odbioru promieniowania elektromagnetycznego (optycznego — teleskop optyczny, rentgenowskiego, gamma teleskopy wysokoenergetyczne, radiowego radioteleskop) ciał niebieskich, umożliwiające ogniskowanie wiązki w małym obszarze, w którym to promieniowanie może być analizowane.
Thouless David James, ur. 21 IX 1934, Bearsden, zm. 6 IV 2019, Cambridge,
brytyjski fizyk;
med. zaburzenie zdrowia, stan psychologicznej albo psychicznej i fizycznej zależności od jakiegoś psychoaktywnego środka chemicznego, przejawiający się okresowym lub stałym przymusem przyjmowania tej substancji w celu uzyskania efektów jej działania lub uniknięcia przykrych objawów jej braku (abstynencyjne objawy);
Weil
[wejl]
Simone, ur. 3 II 1909, Paryż, zm. 24 VIII 1943, Ashford (hrab. Kent), siostra André,
fr. myślicielka społ. i rel., pisarka mistyczna, pochodzenia żydowskiego.
międzynar. organizacja nauk. prowadząca badania z zakresu fizyki jądrowej, fizyki cząstek elementarnych i fizyki fazy skondensowanej materii;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia