prasową

Encyklopedia PWN

instytucje, które gromadzą bieżące informacje dotyczące polityki, gospodarki i in. dziedzin życia w kraju i na świecie, opracowują je i udostępniają środkom masowego przekazu, wydają biuletyny dla środków przekazu, serwisy dla odbiorców zagranicznych.
fotografia zamieszczona w gazecie lub czasopiśmie, pełniąca funkcję wypowiedzi prasowej — samoistnej lub z tekstem uzupełniającym bądź też uzupełniająca tekst
zbiór przepisów regulujących zagadnienia związane z wydawaniem i rozpowszechnianiem druków oraz rozpowszechnianiem wiadomości za pomocą innych środków informacji masowej.
fundacja utworzona 1992 w Warszawie w celu promowania fotografii prasowych i fotografików, organizowania corocznych (od 1993) konkursów zarówno dla zawodowców, jak i amatorów
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia