praski

Encyklopedia PWN

przymierze Kazimierza III Wielkiego z ces. Karolem IV Luksemburskim, zawarte 1 V 1356 w Pradze;
praska
[staropol.],
komoda do przechowywania wyprasowanej bielizny;
praska operacja 6–11 V 1945,
działania wojsk sow. (1., 2. i 4. Front Ukr.), pol. (2. armia), rumuńskich (1. i 4. armia) oraz Korpusu Czechosł., które doprowadziły 9 V do wyzwolenia Pragi.
archeol. prowincja kulturowa polno-leśnych obszarów u podnóży środkowoeur. masywów górskich i wyżyn, między środkową i górną Łabą a środkowym Dnieprem, istniejąca V–VII w.;
jeden z gł. kierunków strukturalizmu (zarówno językoznawczego, jak i literaturoznawczego);
potoczna nazwa przemian demokratycznych w Czechosłowacji 1968;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia