praktycznej

Encyklopedia PWN

Frank Johann Peter, ur. 19 III 1745, Rodalben, zm. 24 IV 1821, Wiedeń,
ojciec Józefa, lekarz austriacki;
ekon. ogół dostawców jednego dobra;
geometria
[gr. gḗ ‘ziemia’, metréō ‘mierzę’],
dyscyplina nauki zajmująca się badaniem figur, tj. fragmentów rozmaitych przestrzeni.
ekon. system gospodarczy;
med. dziedziczne cechy krwi odzwierciedlające polimorfizm genetyczny populacji ludzkiej dotyczący zróżnicowania antygenów elementów komórkowych krwi (krwinki czerwone, leukocyty, płytki krwi), niektórych białek osocza (haptoglobiny, γ-globuliny, dopełniacz) a także DNA;
heraldyka
[niem.],
nauka pomocnicza historii badająca początki, rozwój, znaczenie prawne oraz zasady kształtowania plast. herbów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia