praktycznej

Encyklopedia PWN

dział nauki i medycyny praktycznej, który zajmuje się oceną stanu zdrowia ludności;
grono filozofów nauki działających w Erlangen w RFN, dążących do unifikacji nauk;
farmacja
[gr.],
zespół nauk obejmujących wiedzę o lekach;
fikcjonalizm
[niem. Fiktionalismus < łac. fictio ‘zmyślenie’],
filoz. pogląd sformułowany przez H. Vaihingera (Philosophie des Als-ob 1911), wg którego wszelkie podstawowe pojęcia naukowe i filozoficzne, również prawa naukowe, nie odzwierciedlają rzeczywistości, a stanowią jedynie fikcje stworzone przez człowieka w celu orientacji teoretycznej i praktycznej w świecie;
wyróżniony przez Arystotelesa dział filozofii związany z poznaniem teoretycznym, mający na celu kontemplację prawdy (metafizyka, matematyka, filozofia przyrody);
dział fizjologii stosowanej praktycznej, której przedmiotem badań jest wpływ pracy na człowieka;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia