praktycznej

Encyklopedia PWN

diagnoza społeczna, ekspertyza społeczna,
stwierdzenie częstości występowania określonych zjawisk społ. i zachodzących między nimi zależności;
dietetyka
[łac. < gr.],
nauka obejmująca ogół wiedzy związanej z racjonalnym żywieniem człowieka, a także działalność w tym zakresie;
całokształt wiedzy teoret. i praktycznej, dotyczącej drewna jako surowca i materiału oraz zagadnień techn.-ekon. związanych z jego konserwacją i modyfikacją, technologią obróbki i przetwarzania oraz gosp. zastosowaniem;
Edison
[ẹdısən]
Thomas Alva Wymowa, ur. 11 II 1847, Milan (stan Ohio), zm. 18 X 1931, West Orange (stan New Jersey),
wynalazca amerykański.
egzamin
[łac. examen ‘badanie’],
forma sprawdzania osiągnięć uczniów bądź studentów w obrębie danego przedmiotu bądź grupy przedmiotów nauczania;
ekwici
[łac. equites ‘rycerze’, ‘jeźdźcy’ < equus ‘koń’],
grupa społeczna w starożytnym Rzymie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia