prahistoria

Encyklopedia PWN

prahistoria
[łac.-gr.],
prehistoria, pradzieje, paleohistoria, częściowo protohistoria,
termin określający najstarsze dzieje ludzkie, od pojawienia się człowieka do wynalezienia pisma, które w różnych rejonach świata zapoczątkowuje historię opisywaną w tekstach przez współczesnych świadków zdarzeń w ich rodzimych lub urzędowych językach.
archeologia
[gr. archḗ‘zasada’, ‘podstawa’, ‘starożytny’, ‘dawny’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka historyczna badająca przeszłość dawnych społeczeństw (głównie na podstawie wykopalisk), źródłoznawcza dziedzina szeroko pojmowanej historii (łącznie z prahistorią).
Cehak-Hołubowiczowa Helena, ur. 12 II 1902, Stanisławów, zm. 19 VII 1979, Wrocław,
żona Władysława Hołubowicza, archeolog; badacz prahistorii ziem pol., zwłaszcza Śląska;
Schild Romuald, ur. 10 II 1936, Lwów,
archeolog;
Ebert Max, ur. 4 IX 1879, Stendal, zm. 15 XI 1929, Berlin,
archeolog niemiecki;
epipaleolit
[gr.],
archeol. termin o znaczeniu lokalnym oznaczający okres w prahistorii oddzielający górny paleolit od neolitu;
Eyzies-de-Tayac, Les
[lezezị dö tajạk],
miejscowość w południowo-zachodniej Francji, w Nowej Akwitanii, w dep. Dordogne, nad rz. Vézère, ok. 30 km na południowy wschód od m. Périgueux;
Gąssowski Jerzy Filip, ur. 23 VIII 1926, Siedlce,
archeolog;
Komisja Archeologiczna Wileńska, właśc. Tymczasowa Komisja Archeologiczna Wileńska,
instytucja kult.-nauk. zał. 1855 (działała od 1856) w Wilnie przez E. Tyszkiewicza (prezes);
Kossinna Gustav, ur. 28 IX 1858, Tylża (ob. Sowieck), zm. 20 XII 1931, Berlin,
archeolog niem., z wykształcenia językoznawca;
Krukowski Stefan, ur. 22 I 1890, Mszczonów, zm. 1 V 1982, Warszawa,
archeolog; wybitny badacz epoki kamienia;
Księga Rodzaju, gr. Genesis,
początkowa księga Pięcioksięgu;
Lynge
[lỵŋə]
Hans, ur. 6 IX 1906, Godthåb (ob. Nuuk), zm. 2 VII 1980,
grenlandzki pisarz i rzeźbiarz;
archeol. zjawisko w prahistorii Starego Świata polegające na zmniejszaniu się wymiarów narzędzi krzemiennych do 20–30 mm (mikrolity);
Nagada, Nakada, Naqādah,
miejscowość w Egipcie, ok. 25 km na północ od Luksoru, na zachodnim brzegu Nilu.
Nosek Stefan, ur. 22 III 1909, Kraków, zm. 19 VII 1966, tamże,
archeolog;
Obermaier Hugo, ur. 29 I 1877, Ratyzbona, zm. 12 XI 1946, Fryburg Bryzgowijski,
archeolog niem., ksiądz;

Słownik języka polskiego PWN

prahistoria zob. prehistoria
• prahistoryczny
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia