prędkością ucieczki

Encyklopedia PWN

prędkość, jaką trzeba nadać ciału, aby nie spadło z powrotem na Ziemię lub inne ciało niebieskie, z którego zostało wyrzucone.
fiz. dział fizyki współczesnej zajmujący się podstawowymi właściwościami przebiegu procesów w czasie i przestrzeni.
hipotetyczny ośrodek wypełniający cały Wszechświat, o niezwykłych właściwościach, takich jak ujemne ciśnienie.
Mars, symbol ♂,
astr. czwarta według oddalenia od Słońca (za Ziemią) planeta Układu Słonecznego;
Merkury, symbol ,
astr. najbliższa Słońca i najszybciej poruszająca się po niebie planeta Układu Słonecznego.
promień grawitacyjny, promień Schwarzschilda,
fiz. w ogólnej teorii względności wielkość przypisana każdemu ciału wzorem rg = 2Gm/c2, gdzie m — masa ciała, G — stała grawitacji, c — prędkość światła w próżni;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia