prędkością grupową

Encyklopedia PWN

prędkość przemieszczania się paczki falowej powstałej w wyniku nałożenia się fal o zbliżonych długościach, np. huku, dudnień, sygnałów świetlnych;
fiz. prędkość rozchodzenia się sygnału świetlnego (ogólnie, fali elektromagnetycznej);
fiz. prędkość rozchodzenia się fali sprężystej w ośrodku materialnym;
paczka falowa, pakiet falowy,
fiz. fala skupiona w ograniczonym obszarze przestrzeni.
pilotowanie statków powietrznych (samolotów, szybowców, śmigłowców) lub ich grup, polegające na wykonywaniu manewrów charakteryzujących się zamierzonym kształtem toru, zmianami prędkości liniowych i kątowych ruchu oraz wysokości lotu;
Rayleigh
[rẹıli]
lord, John William Strutt Wymowa, ur. 12 XI 1842, Langford Grove k. Maldon (hrab. Essex), zm. 30 VI 1919, Terling Place k. Witham (hrab. Essex),
fizyk brytyjski.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia