prędkością fazową

Encyklopedia PWN

prędkość rozprzestrzeniania się fazy fali w danym ośrodku;
prędkość przemieszczania się paczki falowej powstałej w wyniku nałożenia się fal o zbliżonych długościach, np. huku, dudnień, sygnałów świetlnych;
fiz. prędkość rozchodzenia się fali sprężystej w ośrodku materialnym;
fiz. prędkość rozchodzenia się sygnału świetlnego (ogólnie, fali elektromagnetycznej);
pętla fazowa, pętla sprzężenia fazowego, PLL, ang. Phase-Locked Loop,
układ elektroniczny nieliniowy ze sprzężeniem zwrotnym mający na celu utrzymywanie jednakowych wartości częst. i fazy sygnałów wejściowego i wyjściowego.
paczka falowa, pakiet falowy,
fiz. fala skupiona w ograniczonym obszarze przestrzeni.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia