prędkości uogólnionej

Encyklopedia PWN

podstawowa, wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca ruch.
fiz. jedna z podstawowych wielkości charakteryzujących ruch układu.
fiz. wektorowa wielkość będąca miarą oddziaływania ciał materialnych;
związek między prędkością maks. v osiąganą przez rakietę jednostopniową w warunkach idealnych (tj. poruszającą się w próżni przy braku sił zewn.) a prędkością w wyrzucanych z jej dyszy gazów oraz masą początkową M i masą końcową m rakiety: v = w ln (M/m);
funkcja Lagrange’a, lagranżjan, L,
funkcja współrzędnych uogólnionych q, prędkości uogólnionych &qdot.x; = dq/dt i czasu t;
Kepler Johannes Wymowa, ur. 27 XII 1571, Weil der Stadt (Wirtembergia), zm. 15 XI 1630, Ratyzbona,
niemiecki astronom i matematyk.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia