prędkość kątowa

Encyklopedia PWN

podstawowa, wektorowa wielkość fizyczna charakteryzująca ruch.
podstawowa wektorowa wielkość fiz. charakteryzująca ruch;
nawigacja
[łac. navigatio ‘żegluga’],
prowadzenie obiektu ruchomego (statku wodnego, powietrznego lub kosmicznego, pojazdu lądowego); także nauka o sposobach, metodach i środkach technicznych prowadzenia obiektów ruchomych według wyznaczonej trasy, wyboru trasy, wyznaczania pozycji obiektów ruchomych i nieruchomych (wspomaganie geodezji) oraz wyznaczania błędów pomiarów pozycji.
płyta gramowidowa, płyta wizyjna, wideopłyta,
nośnik ruchomych obrazów (filmów) i towarzyszącego im dźwięku, przeznaczony do odtwarzania za pomocą gramowidu.
ABS Wymowa, ang. Anti-Lock Brakes System Wymowa,
techn. system przeciwdziałający blokowaniu kół pojazdu przy hamowaniu;
fiz. część energii mech. układu fiz. (np. ciała sztywnego) zależna od prędkości jego punktów;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia