prądy powierzchniowe

Encyklopedia PWN

hydrol. postępowy ruch mas wodnych w morzach i oceanach, przenoszący znaczne ilości wody na duże odległości w określonym czasie.
północnorównikowe, prądy, prądy północnopasatowe,
ciepłe powierzchniowe prądy na Oceanie Atlantyckim i Oceanie Spokojnym;
równikowe prądy wsteczne, przeciwprądy międzypasatowe,
powierzchniowe ciepłe prądy kompensacyjne płynące na wschód nurtem po obu stronach równika (równikowe pasy ciszy) w oceanach Atlantyckim i Spokojnym; w Oceanie Indyjskim występuje tylko w lecie i na południe od równika;
południoworównikowe, prądy, prądy południowopasatowe,
ciepłe powierzchniowe prądy w oceanach: Atlantyckim, Spokojnym i Indyjskim;
Zatokowy, Prąd, Golfsztrom, ang. Gulf Stream, niem. Golfstrom,
system ciepłych, stałych i powierzchniowych prądów morskich w Oceanie Atlantyckim i Oceanie Arktycznym;
Antarktyczny Prąd Okołobiegunowy, Antarctic Circumpolar Current,
zimny prąd morski w południowej części oceanu światowego, na oceanach: Atlantyckim, Indyjskim i Spokojnym, w Antarktyce;

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia