prądu pobudzenia

Encyklopedia PWN

rodzaj łącznika powodującego samoczynne odłączenie w określonym (dość krótkim) czasie urządzeń elektrycznych (odbiorników) od sieci zasilającej, w przypadku wystąpienia w obwodzie zwarcia doziemnego lub nadmiernego upływu prądu spowodowanego pogorszeniem się izolacji przewodów instalacji elektrycznej bądź urządzeń (odbiorników).
przewodzenie impulsów we włóknach nerwów i w ośrodkowym układzie nerwowym.
Nasonow Dmitrij N., ur. 10 VII 1895, Warszawa, zm. 21 XII 1957, Leningrad (ob. Petersburg),
cytofizjolog rosyjski;
biol. napięcia elektr. (różnice potencjałów) występujące w narządach organizmu między środowiskami przedzielonymi błoną półprzepuszczalną, nazywane potencjałami błonowymi, albo rozprzestrzeniające się w polu elektr. otaczającym grupy pobudzonych komórek, zw. potencjałami polowymi.
reobaza
[gr.],
fizjol. najmniejsze (progowe) natężenie prądu elektrycznego wystarczające do pobudzenia nerwu lub mięśnia;
fizjol. dział fizjologii zajmujący się badaniem czynności komórek organizmu lub zespołów komórek na podstawie analizy ich aktywności bioelektr., czyli wytwarzanych przez nie potencjałów bioelektrycznych,
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia