pozycja

Encyklopedia PWN

socjol. położenie społ. jednostki w strukturze grupy społecznej lub położenie grupy w strukturze społeczeństwa globalnego;
nawigacja
[łac. navigatio ‘żegluga’],
prowadzenie obiektu ruchomego (statku wodnego, powietrznego lub kosmicznego, pojazdu lądowego); także nauka o sposobach, metodach i środkach technicznych prowadzenia obiektów ruchomych według wyznaczonej trasy, wyboru trasy, wyznaczania pozycji obiektów ruchomych i nieruchomych (wspomaganie geodezji) oraz wyznaczania błędów pomiarów pozycji.
seria satelitów geostacjonarnych, przeznaczonych gł. do retransmisji sygnałów telewizyjnych i radiowych na obszar Europy i części Afryki;
GPS, ang. Global Positioning System,
globalny system wyznaczania pozycji (lokalizacji) obiektów wykorzystujący sztuczne satelity Ziemi, przeznaczony do ciągłego, szybkiego i dokładnego wyznaczania trzech współrzędnych, określających pozycję anteny odbiornika osobistego albo zainstalowanego na obiekcie stałym lub ruchomym, znajdującym się na lądzie, wodzie lub w powietrzu.
geodezja
[gr. gḗ ‘ziemia’, daíōmai ‘dzielę’],
jedna z nauk o Ziemi zajmująca się wyznaczaniem jej kształtu i rozmiarów, pomiarami całej planety lub dowolnych jej części.
mat. metody zapisywania liczb całkowitych lub rzeczywistych.
Metternich Klemens Lothar Wenzel von Wymowa, K.L.W. von Metternich-Winneburg Wymowa, książę, ur. 15 V 1773, Koblencja, zm. 11 VI 1859, Wiedeń,
austriacki mąż stanu.
stratyfikacja społeczna, uwarstwienie społeczne,
zróżnicowanie społeczne rozpatrywane pod kątem istnienia w społeczeństwie usytuowanych hierarchicznie kategorii ludzi (warstw), wyróżniających się pod jakimś ważnym względem (np. dochodu, bogactwa, władzy, prestiżu, poziomu konsumpcji).
med., psychol. człowiek w pierwszym okresie postnatalnego rozwoju osobniczego (ontogeneza), od chwili urodzenia do zakończenia procesu wzrastania;
Fryderyk I Barbarossa, Fryderyk I Rudobrody, z dynastii Hohenstaufów, ur. ok. 1122, zm. 10 VI 1190,
król niemiecki, cesarz rzymsko-niemiecki.
największa chrześcijańska wspólnota wyznaniowa, głosząca zasady wiary i życia religijnego określane jako katolicyzm, utożsamiająca się w swojej wierze i nazwie z Kościołem powszechnym (gr. katholikos ‘powszechny’) oraz uznająca w sferze doktryny i organizacji kościelnej autorytet papieża, biskupa Rzymu.
partia komunistyczna, utworzona XII 1948.
ruchliwość społeczna, mobilność społeczna,
socjol. zmiana pozycji społ. jednostek lub grup społ. w ramach zastanej struktury społeczeństwa bądź na skutek przeobrażeń tej struktury.
sanacja
[łac.],
potoczna nazwa obozu rządowego powstałego w wyniku przewrotu majowego 1926, w czasie którego J. Piłsudski głosił hasła uzdrowienia (sanacji) stosunków w państwie.
układ powiązanych ze sobą i nawzajem na siebie wpływających interakcji społ.;

Słownik języka polskiego PWN

pozycja
1. «określone ułożenie ciała ludzkiego»
2. «miejsce jakiegoś przedmiotu lub jakiejś osoby określone za pomocą odległości od innych przedmiotów, osób, punktów itp.»
3. «czyjeś miejsce i znaczenie w grupie»
4. «czyjeś stanowisko w jakiejś sprawie»
5. «miejsce w spisie, kolejny zapis, coś, co jest wymienione w jakimś planie, programie»
6. «rzecz z jakiejś serii lub z jakiejś dziedziny»
7. «określone ustawienie jakiegoś urządzenia, przycisku itp.»
8. «odcinek terenu przystosowany do obrony lub miejsce, z którego wojska wyruszają do natarcia»
9. «w grach zespołowych: miejsce zawodnika na boisku»
10. «w szermierce: postawa zasadnicza»
11. «w szachach, warcabach: aktualny układ figur na szachownicy»

• pozycyjny
pozycja klęczna «w gimnastyce: pozycja, w której nogi są zgięte w kolanach, a kolana lub jedno kolano oparte na ziemi»
pozycja płużna «pozycja narciarza podczas hamowania polegająca na zbliżeniu ku sobie dziobów nart i oddaleniu piętek»
pozycja rozkroczna «w gimnastyce: pozycja z rozstawionymi nogami»
pozycja spalona «pozycja atakującego zawodnika na boisku powodująca unieważnienie zagrania i przyznanie rzutu wolnego stronie przeciwnej»
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia