poziome

Encyklopedia PWN

Halla zjawisko kwantowe, kwantowy efekt Halla,
zjawisko Halla występujące w strukturach półprzewodnikowych zawierających dwuwymiarowy gaz elektronowy, wywołane polem magnet. o kierunku prostopadłym do płaszczyzny, w której znajduje się gaz;
Holmes
[umz]
Arthur, ur. 14 I 1890, Hebburn on Tyne, zm. 20 IX 1965, Putney,
brytyjski geolog i geofizyk;
Judd
[dżad]
Donald, ur. 3 VI 1928, Excelsior Springs (stan Missouri), zm. 12 II 1994, Nowy Jork,
amerykański rzeźbiarz i malarz;
Jung Carl Gustav, ur. 26 VII 1875, Kesswil, zm. 6 VI 1961, Küsnacht,
psychiatra szwajcarski, współtwórca „psychologii głębi”.
lotn. samolot lub szybowiec, w którym usterzenie poziome jest umieszczone przed skrzydłami w przedniej części kadłuba; także nazwa przedniego typu usterzenia samolotu;
kątnik, Tegenaria,
rodzaj pająków z rodziny lejkowcowatych (Agelenidae);
kocioł parowy, w którym podgrzewana woda pobiera ciepło od płomieniówek;
kombinat
[łac. combino ‘łączę’],
ekon. przedsiębiorstwo przemysłowe stanowiące zespół kilku wytwórni, fabryk, zakładów, będących zwykle organizacyjnie wyodrębnioną całością, połączonych najczęściej więzią technologiczną, działające pod wspólnym zarządem;
koncentracja
[łac.],
ekon. proces zwiększania siły ekonomicznej podmiotów gospodarczych;
zakład górniczy stanowiący wyodrębniony technicznie i organizacyjnie zespół środków służących do wydobywania kopaliny ze złoża.
Li Sangbom, Czhongdzon, ur. 1899, zm. 1978,
malarz koreański;
Ljusnan
[jụ̈:snan] Wymowa,
rz. w środkowej Szwecji;
lorneta
[fr.],
lornetka,
fiz. przyrząd opt. złożony z 2 równolegle połączonych ze sobą lunet (); stosowany do dwuocznej obserwacji oddalonych przedmiotów.
techn. ruch statku latającego w przestrzeni;
łuk, łęk,
arch. element konstrukcyjny lub dekoracyjny, zakrzywiony i podparty na obu końcach.
magnetowid
[gr.-łac.],
wideomagnetofon, pot. wideo,
urządzenie do zapisywania (rejestracji) na taśmie magnetycznej (magnetyczny zapis) i odczytywania z niej sygnału wizyjnego (obrazu przetworzonego na sygnał elektryczny) i towarzyszącego mu sygnału fonicznego (dźwięku przetworzonego na sygnał elektryczny);
magnetyzm ziemski, geomagnetyzm,
zespół zjawisk magnetycznych związanych z Ziemią, także dział geofizyki obejmujący zagadnienia związane z ziemskim polem magnetycznym (polem geomagnetycznym).
Mendelejew, Miendielejew, Dmitrij I., ur. 8 II 1834, Tobolsk, zm. 2 II 1907, Petersburg,
chemik rosyjski, twórca układu okresowego pierwiastków chemicznych.
aparat do otrzymywania jednorodych mieszanin ciał stałych oraz ciał stałych z niewielką ilością cieczy (past);
fot. urządzenie mech., mech.-elektroniczne lub elektroniczne (np. w aparatach cyfrowych), służące do otwierania i zamykania drogi światłu padającemu przez obiektyw na materiał światłoczuły lub inne urządzenie rejestrujące obraz opt. (np. matryca CCD) utworzony przez obiektyw.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia