poziome

Encyklopedia PWN

techn. pozioma belka lub konstrukcja o utwierdzonym jednym końcu i swobodnym drugim;
żegl. pozioma lina zamocowana do 2 lub kilku sąsiednich want;
figura akrobacji lotn.;
zamknięte pomieszczenie w kadłubie statku wodnego służące do umieszczania balastu wodnego;
zegar
[niem.],
przyrząd do wyznaczania czasu.
archeol. kultura późnoneolityczna rozwijająca się na Wyż. Sandomierskiej w 2. poł. III i pocz. II tysiąclecia p.n.e.;
anat. otwór w tęczówce oka kręgowców, który dozuje dostęp światła do wnętrza gałki ocznej;
żaglowiec, statek żaglowy,
statek wodny z napędem żaglowym;
żółwie, Testudines (Chelonia),
rząd gadów, który przetrwał od triasu w prawie nie zmienionej postaci;
instrument geodezyjny do wyznaczania w terenie azymutu geograficznego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia