pozioma

Encyklopedia PWN

lorneta
[fr.],
lornetka,
fiz. przyrząd opt. złożony z 2 równolegle połączonych ze sobą lunet (); stosowany do dwuocznej obserwacji oddalonych przedmiotów.
techn. ruch statku latającego w przestrzeni;
Łokietka, Jaskinia, Jaskinia Królewska,
jaskinia krasowa, jedna z najdłuższych na Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej, w północnym zboczu G. Chełmowej, nad Doliną Sąspowską (Ojcowski Park Nar.), na południowy zachód od Ojcowa;
łuk, łęk,
arch. element konstrukcyjny lub dekoracyjny, zakrzywiony i podparty na obu końcach.
magnetowid
[gr.-łac.],
wideomagnetofon, pot. wideo,
urządzenie do zapisywania (rejestracji) na taśmie magnetycznej (magnetyczny zapis) i odczytywania z niej sygnału wizyjnego (obrazu przetworzonego na sygnał elektryczny) i towarzyszącego mu sygnału fonicznego (dźwięku przetworzonego na sygnał elektryczny);
magnetyzm ziemski, geomagnetyzm,
zespół zjawisk magnetycznych związanych z Ziemią, także dział geofizyki obejmujący zagadnienia związane z ziemskim polem magnetycznym (polem geomagnetycznym).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia