pozioma

Encyklopedia PWN

człon mechanizmu mogący wykonywać tylko niepełny obrót;
maszyna do walcowania kształtowników, blach, rur itp.;
geol. podstawowa cecha osadów i skał osadowych polegająca na występowaniu w nich różniących się od siebie grubszych warstw i cieńszych warstewek — lamin (laminacja), których istnienie jest wynikiem zmian źródeł pochodzenia osadu, tempa jego składania, a także przerw w sedymentacji;
wąż bicz, Ahaetulla,
rodzaj wąża z grupy połozów jadowitych;
Wegener Alfred Lothar Wymowa, ur. 1 XI 1880, Berlin, zm. XI 1930, Grenlandia,
geofizyk niemiecki, badacz Grenlandii.
modelowy, poziomy, stacjonarny ruch powietrza atmosferycznego (wiatr) o kierunku zgodnym z kierunkiem prostoliniowych izobar w nie zmieniającym się polu ciśnienia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia