pozioma

Encyklopedia PWN

monitor
[łac.],
monitor ekranowy,
urządzenie elektroniczne wyposażone w ekran, służące do obrazowania (wyświetlania) informacji zawartej w sygnale doprowadzonym do jego wejścia z kamery telewizyjnej, magnetowidu, komputera, konsoli gier komputerowych, urządzeń pomiarowo-kontrolnych i in.
jaskinia krasowa w Tatrach Zachodnich, w zachodnim zboczu Doliny Kościeliskiej, w dolnej części Raptawickiej Turni (masyw Kominiarskiego Wierchu);
namurnica, murłata, murłat,
bud. pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku;
geol. struktura tektoniczna będąca wynikiem poziomego przemieszczenia zwartych mas skalnych względem podłoża wzdłuż poziomej lub bardzo słabo nachylonej powierzchni nieciągłości (zw. powierzchnią nasunięcia) na znaczną odległość; także proces przemieszczania mas skalnych (szariaż), prowadzący do powstania takiej struktury;
bud. pozioma belka wiążąca górne końce słupów drewnianej ściany szkieletowej lub ustawionych szeregowo pali fundamentowych;
med. rytmiczne, mimowolne drganie gałek ocznych;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia