poziom

Encyklopedia PWN

nadwodna budowla (zw. też chatką) wznoszona przez bobry z chrustu, liści, oblepiana z zewnątrz mułem; zakładane wówczas, gdy ukształtowanie terenu uniemożliwia kopanie nor mieszkalnych.
jezioro na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w dorzeczu Gąsawki, w woj. kujawsko-pomor., k. Żnina, na wys. 78 m;
warzelnie i kopalnie soli w Bochni i Wieliczce;
ogół zjawisk społ. określających w danym czasie i miejscu warunki twórczości lit. oraz sposoby obiegu, rozpowszechniania i odbioru dzieł lit.;
w. w woj. zachodniopomor., w pow. koszalińskim (gmina Polanów), na zachodnim skraju Pojezierza Bytowskiego;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia