pozabilansowe

Encyklopedia PWN

banki
[wł. banca ‘stół’, ‘ława’],
ekon. przedsiębiorstwa zajmujące się pośrednictwem finansowym polegającym na gromadzeniu depozytów i udzielaniu kredytów.
ekon. urządzenie księgowe ustalające wykaz symboli i nazw kont stosowanych w podmiocie prowadzącym księgowość.
przewidywana do eksploatacji ilość kopaliny w złożu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia