powszechności

Encyklopedia PWN

Kowalewski Aleksandr O., ur. 19 XI 1840, k. Aglony (obecnie na Łotwie), zm. 22 XI 1901, Petersburg,
brat Władimira, ros. zoolog i embriolog;
kult przodków, manizm
[łac. manes ‘duchy przodków’],
religiozn. kompleksy wierzeniowo-rytualne, rozwinięte zwłaszcza u społeczności roln., polegające na oddawaniu czci wyróżnionym zmarłym współplemieńcom (np. wodzom, protoplastom rodów), oparte na wierze w ich pośmiertne trwanie w duchowej postaci i ich możność wpływania na losy żyjących.
Mendel Gregor Johann Wymowa, ur. 22 VII 1822, Hynčice (niem. Heinzendorf), zm. 6 I 1884, Brno,
czeski przyrodnik, zakonnik; twórca teoretycznych podstaw współczesnej genetyki.
Platon, właśc. Arystokles, gr. Plátōn, Aristoklḗs, łac. Plato, Aristocles, ur. ok. 427, prawdopodobnie w Atenach (wg niektórych świadectw na wyspie Eginie), zm. 347 p.n.e., Ateny,
jeden z najsłynniejszych filozofów starożytnych Grecji; uczeń Sokratesa i nauczyciel Arystotelesa, założyciel Akademii Platońskiej.
demogr. zbiory jednostkowych danych, dotyczących podstawowych faktów (zdarzeń, procesów) demograficznych, wykorzystywane do celów administracyjnych i będące podstawowym źródłem statystyki ludności.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia