powszechności

Encyklopedia PWN

biogenetyczne prawo, prawo rekapitulacji,
prawo, wg którego w rozwoju osobniczym organizmów powtarzane są gł. etapy ich historii rodowej („ontogeneza powtarza filogenezę”).
organizacja społeczna, utworzona 1863–64 z inicjatywy J.-H. Dunanta;
gnoza
[gr. gnṓsis ‘wiedza’, ‘poznanie’],
swoisty rodzaj wiedzy uzyskanej z poznania opartego na intuicji i kontemplacji w odróżnieniu od wiedzy wynikającej z uczenia się i doświadczenia zmysłowego.
Ibn Ruszd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rušd, w Europie zw. Awerroesem, ur. 1126, Kordoba, zm. 10 XII 1198, Marrakesz,
arabski prawnik, lekarz, filozof, główny przedstawiciel filozofii arabskiego Zachodu.
konwergencja
[łac.],
biol. podobieństwo cech morfologicznych, fizjologicznych lub biochemicznych występujących u organizmów niespokrewnionych blisko ze sobą i wywołanych przystosowaniem do spełniania podobnych funkcji;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia