powszechności

Encyklopedia PWN

uniwersytet
[łac.],
najstarszy, a zarazem podstawowy typ europejskiej wielowydziałowej wyższej uczelni, mającej prawo nadawania stopni naukowych i łączącej funkcje dydaktyczne (kształcenie najwyżej kwalifikowanych kadr zawodowych i pracowników nauki) z funkcjami naukowymi (prowadzenie prac badawczych).
sposób powoływania obywateli do pełnienia funkcji publicznych w organach państwowych, a także w organach samorządowych, partii politycznych i in. organizacji społecznych, przez głosowanie na wysuniętych kandydatów lub ich listy.
Zawadzki Józef, ur. 15 lub 7 III 1781, Koźmin (Wielkopolska), zm. 17 XII 1838, Wilno,
drukarz, wydawca, księgarz.
zielonoświątkowcy, ruch pentekostalny,
ukształtowany na przeł. XIX i XX w. ruch chrześc. odwołujący się do nowotestamentowego przeżycia chrztu Duchem Świętym oraz powszechności występowania tzw. darów charyzmatycznych (charyzmat).
ogół mieszkańców Argentyny mówiących językiem hiszp. (36,1 mln, 1998)
Bhutto Zulfikar Ali, ur. 5 I 1928, w pobliżu Larkany (prow. Sindh), zm. 4 IV 1979, Rawalpindi,
ojciec Benazir, polityk pakistański.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia