powszechności

Encyklopedia PWN

nacz., autonomiczny organ szkolnictwa pol. (elementarnego i średniego) w zaborze austr., zał. 1867 na wniosek J. Dietla;
Redemptor hominis
[łac., ‘odkupiciel człowieka’],
pierwsza encyklika papieża Jana Pawła II z 1979 stanowiąca wraz z Dives in misericordia i Dominum et Vivificantem całość rozważań papieża o Trójcy Świętej;
encyklika Jana Pawła II, ogłoszona 1985 w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji narodów słow., podjętego przez Cyryla i Metodego, gr. misjonarzy, zw. Apostołami Słowian;
podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, mające na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium.
steganografia
[gr. steganós ‘przykryty’, graphḗ ‘pismo’],
zespół metod służących do bezpiecznego przesyłania informacji w sposób ukrywający sam fakt ich istnienia;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia